2018

 1. Uchwała 1/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku o powołaniu Kamila Znamiec na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia
 2. Uchwała 2/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku o ustanowieniu wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na rok 2018
 3. Uchwała 3/2018 z dnia 24 marca o przyjęciu Patryka Boraka jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 4. Uchwała 4/2018 z dnia 24 marca o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty za rok obrotowy 2017.
 5. Uchwała 5/2018 z dnia 28 kwietnia o przyjęciu Antoniny Merskiej jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 6. Uchwała 6/2018 o zmianie statutu (kadencja kapitana)
 7. Uchwała 7/2018 o zmianie statutu (wprowadzenie funkcji Rewizora)
 8. Uchwała 8/2018 z dnia 26 maja o przyjęciu Sabriny Haenze jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 9. Uchwała 9/2018 z dnia 26 maja o przyjęciu Julii Moryson jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 10. Uchwała 10/2018 z dnia 23 czerwca 2018 roku o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków w lipcu
 11. Uchwała 11/2018 z dnia 28 lipca 2018 roku o ogłoszeniu wyborów na przewodniczącego Stowarzyszenia
 12. Postanowienie 1/2018 o powołaniu Antoniny Merskiej na stanowisko Sekretarza
 13. Postanowienie 2/2018 o powołaniu Szymona Kuczur jako Głównego Inżyniera Stowarzyszenia
 14. Postanowienie 3/2018 o powołaniu Piotra Grabowskiego na stanowisko Oficera Komunikacji
 15. Uchwała 12/2018 z dnia 28 lipca 2018 roku o powołaniu Kamila Znamiec na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia
 16. Uchwała 13/2018 z dnia 28 lipca 2018 roku o powołaniu Michaliny Panfil na stanowisko Rewizora Stowarzyszenia
 17. Uchwała 14/2018 z dnia 11 sierpnia o przyjęciu Wiktorii Borowieckiej jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 18. Uchwała 15/2018 z dnia 11 sierpnia o przyjęciu Jakuba Kaźmierczaka jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 19. Uchwała 16/2018 z dnia 27 października o zakupie naszywek na mundury dla Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 20. Uchwała 17/2018 z dnia 27 października o przyjęciu Sary Anny Saad jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty