2017

 1. Uchwała 1/2017 z dnia 21 stycznia 2017 roku o ogłoszeniu wyborów na nowego przewodniczącego Stowarzyszenia
 2. Uchwała 2/2017 z dnia 21 stycznia 2017 roku o ustanowieniu wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na rok 2017
 3. Postanowienie 1/2017 o powołaniu Damiana Eitnera na stanowisko Sekretarza
 4. Postanowienie 2/2017 o powołaniu Szymona Kuczur jako Głównego Inżyniera Stowarzyszenia
 5. Postanowienie 3/2017 o powołaniu Piotra Grabowskiego na stanowisko Oficera Komunikacji
 6. Uchwała 3/2017 z dnia 21 stycznia 2017 roku o powołaniu Moniki Roszko na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia
 7. Uchwała 4/2017 z dnia 18 marca 2017 roku o powołaniu Kamila Znamiec na stanowisko przedstawiciela Stowarzyszenia
 8. Uchwała 5/2017 z dnia 18 marca 2017 roku o zmianie siedziby Stowarzyszenia
 9. Uchwała 6/2017 z dnia 13 maja 2017 o zmianie regulaminu Stowarzyszenia
 10. Uchwała 7/2017 z dnia 13 maja 2017 o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych stowarzyszenia zwykłego
 11. Uchwała 8/2017 z dnia 13 maja o przyjęciu Aliny Ivanitskaya jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 12. Uchwała 9/2017 z dnia 13 maja o przyjęciu Piotra Sobkowiaka jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 13. Uchwała 10/2017 z dnia 13 maja o przyjęciu Łucji Matusiak jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 14. Uchwała 11/2017 z dnia 10 czerwca o zmianie banku Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.