2016

 1. Uchwała 1/2016 o wydaleniu ze Stowarzyszenia Bartosza Krzywosza
 2. Postanowienie 1/2016 o powołaniu Damiana Eitnera na stanowisko Sekretarza
 3. Uchwała 2/2016 o powołaniu Antoniny Merskiej na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia
 4. Uchwała 3/2016 o ustanowieniu tymczasowego miejsca oficjalnego spotkania Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na miesiąc luty 2016
 5. Uchwała 4/2016 o zmianie regulaminu Stowarzyszenia
 6. Uchwała 5/2016 o ustanowieniu wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na rok 2016
 7. Uchwała 6/2016 z dnia 12 marca 2016 o przyjęciu Joanny Czablańskiej jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 8. Uchwała 7/2016 z dnia 12 marca 2016 o ustanowieniu tymczasowego miejsca oficjalnego spotkania Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na miesiąc kwiecień 2016
 9. Uchwała 8/2016 z dnia 12 marca 2016 o zmianie siedziby głównej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 10. Postanowienie 2/2016 o powołaniu Piotra Grabowskiego na stanowisko Oficera Komunikacji
 11. Uchwała 9/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku przyjęciu Daniela Kuczura jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 12. Uchwała 10/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku przyjęciu Zuzanny Drajerczak jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 13. Uchwała 11/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku przyjęciu Zuzanny Zaradzkiej jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 14. Uchwała 12/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku przyjęciu Pauliny Kramer jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 15. Uchwała 13/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku o przyjęciu Moniki Ryszko jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 16. Uchwała 14/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 roku o przyjęciu Pauliny Wróbel jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 17. Uchwała 15/2016 z dnia 14 maja 2016 roku o przyjęciu Sylwii Królikowskiej jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 18. Uchwała 16/2016 z dnia 14 maja 2016 roku o przyjęciu Aleksandry Derkacz jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 19. Uchwała 17/2016 z dnia 17 grudnia 2016 roku o zwrocie środków pieniężnych za wykonanie zawieszek na choinkę