2012

 1. Uchwała 1/2012 o powołaniu stowarzyszenia zwykłego Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 2. Uchwała 13/2012 o statusie sympatyka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 3. Uchwała 12/2012 o utworzeniu fan page'a Stowarzyszenia na portalu facebook.
 4. Uchwała 11/2012 o miejscu publikowania uchwał Stowarzyszenia.
 5. Uchwała 10/2012 o ustanowieniu tymczasowego miejsca oficjalnego spotkania Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty na miesiąc listopad 2012 roku.
 6. Uchwała 9/2012 o ustanowieniu łącznika Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty do kontaktów i współpracy ze Stowarzyszeniem TrekSfera.
 7. Uchwała 8/2012 o ustanowieniu stałego miejsca oficjalnych spotkań Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 8. Uchwała 7/2012 o ustanowieniu oficjalnych adresów strony internetowej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 9. Uchwała 6/2012 o ustanowieniu wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 10. Uchwała 5/2012 o powołaniu tymczasowego przewodniczącego Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 11. Uchwała 4/2012 o ustanowieniu siedziby Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 12. Uchwała 3/2012 o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.
 13. Uchwała 2/2012 o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty
 14. Uchwała 14/2012 o przyjęciu Damiana Eitnera jako członka Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.